REKLAMACJA I PRAWO DO ROZWIĄZANIA UMOWY

1. Reklamacja
W przypadku zwrotu towaru, kupujący jest zobowiązany do przekazania uzasadnionej i umotywowanej reklamacji mailem: info@magicznepioro.pl lub pisemnie na adres: Pluma studios d.o.o., Nova cesta 151, 10000 Zagrzeb, Chorwacja.

Kupujący ma prawo do zwrotu towaru/ pieniędzy w następujących przypadkach:

• dostawy towaru, który nie był zamówiony
• dostawy towaru mającego wadę fizyczną
• jeśli towar nie został dostarczony w terminie do 30 dni roboczych

Jeśli chodzi o towar mający wadę fizyczną, kupujący jest zobowiązany do przedstawienia sprzedającemu dowodu na zasadność reklamacji – fotografii produktu pokazującej wadę fizyczną produktu.

Pluma studios d.o.o., (Magiczne pioro) udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 14 dni od jej otrzymania.
Kupującemu, który otrzymał towar mający wady fizyczne i kupującemu, który nie otrzymał zamówionego produktu w ciągu 30 dni roboczych, Pluma studios d.o.o. zaoferuje wybór między zwrotem wpłaconych pieniędzy w terminie do 7 dni (w pełnej wysokości zamówienia) i wypełnienia zobowiązań, względnie wysłania produktu zastępczego.
Reklamacje są możliwe w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia towaru.

Jeśli Pluma studios d.o.o. stwierdzi, że reklamacja jest niezasadna, nie dokona zwrotu pieniędzy ani nie dostarczy produktu zastępczego.


2. Prawo do jednostronnego rozwiązania umowy

W przypadku zakupu książek w sklepie internetowym Magiczne pioro kupujący nie ma prawa do jednostronnego rozwiązania umowy. Przyczyną tego jest fakt, że książki będące w ofercie na naszej stronie są ze swojej natury wykonywane według Państwa indywidualnej specyfikacji, względnie personalizowane.

W przypadku pozostałych, niespersonalizowanych produktów z oferty naszej strony, (które można zakupić wyłącznie ze spersonalizowanymi książkami w ofercie), kupujący ma prawo do zwrotu w terminie do 14 dni od dnia przekazania mu produktu w posiadanie, bez obowiązku wskazywania przyczyny zwrotu produktu, po uprzednim zgłoszeniu na e-mail info@magicznepioro.pl

Pluma studios d.o.o. dokona zwrotu pieniędzy dopiero po zwróceniu produktu, względnie po dostarczeniu przez kupujacego dowodu odesłania towaru, chyba że zostanie uzgodnione, że Pluma studios sama dokona odbioru towaru, który kupujący zamierza zwrócić.
Kupujący musi dokonać zwrotu towaru niezwłocznie, najpóźniej zaś w terminie do 14 dni od powiadomienia sprzedającego o swojej decyzji o zwróceniu produktu. Kupujący jest zobowiązany do zwrócenia produktu nieuszkodzonego, w oryginalnym opakowaniu, w dni robocze od godziny 8:00 do 16:00, po uprzednim zgłoszeniu na e-mail info@magicznepioro.pl


Adres do zwrotów: Za Pluma studios d.o.o., Kranjčevićeva 50, 10000 Zagrzeb, Chorwacja.
Poprzez Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 524/2013 w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich, mającym zastosowanie od 09.01.2016 roku, uruchomiono Platformę do internetowego rozwiązywania sporów konsumenckich (Platforma ODR)
Link do platformy ODR – https://ec.europa.eu/odr